Revision

En revision af en årsrapport udføres af en godkendt revisor, dvs. at en registreret revisor eller af en statsautoriseret revisor. Når den statsautoriserede revisor har revideret en årsrapport forsyner den statsautoriserede revisor årsrapporten med en revisionserklæring. Revisionserklæring fortæller hvad kapitalselskabets ledelse har ansvaret for og hvad den statsautoriserede revisor har ansvaret for. Herudover fortæller revisionserklæringen om revisionen har givet anledning til forbehold. Har revisionen ikke givet anledning til forbehold betyder det i praksis at årsrapporten med ca. 95% sandsynlighed ikke har væsentlige fejl eller mangler. At revisionen ikke har givet anledning til forbehold betyder på mere forståeligt dansk at man som regnskabsbruger kan forvente at regnskabet er så rigtigt som det kan blive. Man kan aldrig garantere at et regnskab er fuldstændigt korrekt, og såfremt en statsautoriseret revisor skulle erklære sig på dette ville revisionen blive uhyggeligt dyr for virksomhederne.

Revisor 4Når den statsautoriserede revisor udfører revision skal der indhentes revisionsbevis for de enkelte regnskabsposter. Her kontrolleres det at den bogførte bankbeholdning stemmer til de faktiske likvider i banken og at de penge der ligger i pengekassen stemmer til den bogførte værdi af pengekassen. Herudover påses det at debitorlisten stemmer til finansbalancen og at disse debitorer eksempelvis betaler det de skylder. Ved en revision fokuserer den statsautoriserede revisor mest på de væsentligste, dvs. beløbsmæssigt største, og risikofyldte poster i regnskabet. En væsentlig og risikofyldt regnskabspost kan være de omtalte debitorer. Det er ikke ualmindeligt at debitorer går konkurs eller af anden årsag ikke betaler det de skylder. Her skal den statsautoriserede revisor sikre at aktieselskabets ledelse foretager hensættelse til tab på disse debitorer, således bank og leverandører ikke giver aktieselskabet kredit på grundlag af forventede indbetalinger fra debitorer som aldrig betaler.

De der har størst interesse i at en årsrapport er revideret er derfor dem der låner kapitalselskabet penge, men også andre interessenter som medarbejdere der kan se om deres arbejdsplads også ser ud til at være der i de kommende år og for den sags skyld aktieselskabets debitorer der kan bruge den reviderede årsrapport forsynet med en revisionserklæringen fra den statsautoriserede revisor til at vurdere om deres leverandør også vil være i stand til at levere varer og ydelser fremadrettet.