Skatteregnskab og selvangivelse

Revisor 1Et skatteregnskab udarbejdes af statsautoriseret revisor på baggrund af en årsrapport eller et årsregnskab. Et skattemæssigt regnskab viser ikke hvad virksomheden har haft af overskud eller underskud, men derimod hvad virksomheden skal betale skat af. Skatteregnskabet tager udgangspunkt i årsregnskabet eller årsrapporten i årets resultat før skat. Skatteregnskabet tager dermed udgangspunkt i det som firmaet faktisk har tjent i året, men selvom man skulle tro at selskabet skal betale selskabsskat af det faktiske overskud, er det ikke tilfældet. Der findes visse indtægter som ikke beskattes. Eksempelvis er udbytte fra datterselskaber skattefrit. Modsat er der en helt række udgifter som erhvervsvirksomheder ikke kan trække fra i skat, herunder bøder. Der findes også udgifter som kun kan trækkes delvist fra, såsom repræsentationsudgifter. Herudover er der udgifter som først giver skattefradrag over flere år. Dette er eksempelvis investering driftsmidler og inventar. Ved køb af et nyt driftsmiddel som en firmabil, har virksomheden et likviditetstræk her og nu, men regnskabsmæssigt aktiveres bilen og afskrives lineært over bilens forventede levetid – typisk over 5 år. Ved en scrapværdi på 0 svarer dette til at bilen afskrives med 20% af firmabilens pris hvert år indtil firmabilen er nedskrevet til 0 kr. I skatteregnskabet gælder andre regler, da firmabilen skattemæssigt tillægges driftsmiddelsaldoen hvilken nedskrives med 25% af restsaldoen pr. år. De regnskabsmæssige afskrivninger og de skattemæssige afskrivninger er derfor forskellige, hvorved der regnskabsmæssigt opstår udskudt skat i årsrapporten eller i årsregnskabet. Udskudt skat er her den skat der kommer som en udgift i regnskabet i fremtiden, dvs. den skat der er udskudt til senere år. 
Skatteregnskabet tager altså årets resultat før skat og korrigerer for de skattefrie indtægter, for de omkostninger der ikke giver skattefradrag og for de omkostninger der alene kan fratrækkes delvist i virksomhedsskatten. For at sikre at skatteregnskabet er korrekt, udarbejder den statsautoriserede revisor en skatteafstemning. En skatteafstemning inddrager udskudt skat, og dermed sikrer en skatteafstemning at der er sammenhæng mellem årsrapport eller årsregnskab samt skatteregnskabet.
Til sidst udarbejder statsautoriseret revisor selvangivelse for virksomheden eller for selskabet på baggrund af skatteregnskabet. Skatteregnskabet kaldes i øvrigt også bilag til selvangivelse eller skattemæssige opgørelser.