Bliver din revisor ikke færdig til tiden

Er der noget mere irriterende end en revisor der ikke bliver færdig til tiden? Mange virksomheder har prøvet den irriterende situation hvor man aftaler at et regnskab er færdig til bestyrelsesmødet eller bankmødet en bestemt dato, men oplever at det reviderede regnskab bare ikke kommer. Der kan selvfølgelig være mange årsager til at revisoren ikke overholder sin deadline, men her kommer i hvert fald nogle gode råd til hvordan du sikrer dig mod forsinkelser fra din revisors side.

RevisorFørst og fremmest er det vigtigt at revisoren ved hvornår regnskabet, årsrapporten, budgetopfølgningen eller økonomirapporteringen skal være færdig. Her er det en klar fordel at aftale deadline med revisoren således revisoren bekræfter jeres aftale. Herefter er det vigtigt at virksomheden leverer det regnskabsmateriale revisoren efterspørger i rette tid og i rette kvalitet. Afleverer bogholderiet finansbalancen, bilag og bogføring for sent til revisoren giver det revisoren færre dage til at nå at revidere, opstille regnskab eller til at udarbejde budgetopfølgning eller økonomirapportering, og i så fald er det vel rimeligt at revisoren bliver forsinket. Afleverer økonomiafdelingen regnskabsmaterialet rettidigt, men i dårlig kvalitet, øges omfanget af revisors arbejde i forhold til hvad revisor forventede da deadline blev aftalt. Denne for ringe kvalitet kan være en finansbalance hvor kontoen for varelager ikke stemmer til lagerlisterne osv., en momsafstemning der udviser en stor difference, mellemregninger mellem koncernforbundne aktieselskaber hvor disse mellemregningskonti ikke stemmer til hinanden osv. Alt dette giver revisor merarbejde og merarbejde tager tid.

Det er derfor vigtigt at du aftaler en deadline med din revisor, og at din revisor bekræfter hvornår revisor skal være færdig. Herudover er det vigtigt at du aftaler med din revisor hvad din virksomhed skal levere af regnskabsmateriale, data og regnskabsdokumentation hvornår. Oplever du herefter stadig forsinkelser fra din revisor bør du udskifte din revisor – helst til en statsautoriseret revisor da en statsautoriseret er den mest kvalificerede revisor du kan få, hvilket reducerer risikoen for forsinkelser. Det bemærkes dog at der også er forskel på statsautoriserede revisorer, så indhent gerne referencer på den statsautoriserede revisor du overvejer at skifte til.